سید علی اصغر شفیع پور
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سید علی اصغر شفیع پور
آرشیو وبلاگ
      اشتوکلین ()
رس

مشخصات عمومی و کلی رس ها

 

اجزاء تشکیل دهنده گل سنگ ها:
اجزاء تشکیل دهنده گل سنگ ها شامل کوارتز، کانی های رسی و مواد دیگر است. کانی های رسی جزء اصلی تشکیل دهنده گل سنگ ها می‌باشند . ساختمان کانی های رسی از بنیان های تترائدر واکتائدر و لایه های بروسیت Mg(OH)2 تشکیل شده است .
در لایه تترائدر، سیلیس _ اکسیژن است که سه اتم اکسیژن در هر تترائدر با تترائدر مجاور به اشتراک گذاشته شده و به یکدیگر متصل شده و یک هگزاگونال را تشکیل می دهند.
از نظر ساختمانی کانی های رسی به دو گروه دارای ساختمان دولایه ای (گروه کاندیت) و سه لایه ای (گروه اسمکتیت) تقسیم می شوند. 

در گروه کاندیت یا کائولینیت، تناوب ورقه های تترائدر و اکتائدر وجود دارد و یک ورقه سیلیس تترائدر توسط یون های مشترک H+ به آلومینیوم اکتائدر متصل شده است.
اگر بین آنها آب وجود نداشته باشد کائولینیت و اگر آب وجود داشته باشد هالوسیت ایجاد می شود. از دیگر اعضای این گروه می توان به دیکیت و ناکریت ، برتیرین ، شاموزیت و گرینالیت اشاره کرد. کائولینیت دارای یک فاصله بنیادی (یعنی فاصله بین یک لایه سیلیس و لایه بعدی) 7 آنگستروم است. 
•اعضاء گروه اسمکتیت دارای ساختمان 3 لایه ای هستند بطوریکه یک لایه آلومینیوم اکتائدری بین دو لایه سیلیس تترائدر قرار می گیرد.
فاصله بنیادی در این گروه 14 آنگستروم است ولی بعلت توانایی جذب مولکول های آب توسط اسمکتیت این فاصله می‌تواند از 6/9 تا 4/21 آنگستروم تغییر کند. 
کانی معروف این گروه که آبدار است، مونت موریونیت می باشد و قابلیت انبساط دارد. ناترونیت، ساپونیت و استونزیت از دیگر اعضای این گروه هستند. 
در نانترونیت Fe3+ در لایه اکتائدری جانشین Al+3 می شود و در ساپونیت و استونزیت جانشینی Mg2+ با Al+3 صورت می گیرد .
ورمیکولیت ساختمانی شبیه به اسمکتیت با قابلیت انبساط کمتری دارد و تمام موقعیت های اکتائدری توسط Mg2+ وFe2+ اشغال شده و مقدار زیادی از Si4+ توسط Al+3 جانشین شده است. اگر به جای H+ در مونت موریونیت یون K+ قرار بگیرد (به منظور خنثی نمودن وکمبود ناشی از جانشینی Al+3 با Si4+ در اکتائدر ) ایلیت تشکیل می شود. 
اگر به جای لایه های آبدار، لایه های بروسیت قرار گیرد، کانی کلریت ایجاد می شود. ایلیت و کلریت پایدارترین کانی های رسی هستند. علاوه بر این کانی های رسی با لایه های مختلط نیز فراوانند. از جمله کرنزیت (Corrensite) که از لایه های مختلط کلریت- مونت موریونیت تشکیل شده است. 
بیرفرنژانس کانی‌های رسی از کائولینیت به مونت موریونیت و ایلیت افزایش می یابد. کوارتز در گل سنگ ها عمدتاً در اندازه سیلت است که از برخورد دانه ها در محیط آبی و بادی و سایش یخچالی مشتق شده است .
تغییرات منطقه ای در اندازه دانه و درصد کوارتز در توالی گلسنگی می تواند در مطالعات جغرافیایی قدیم مورد استفاده قرار گیرد. سایر ترکیبات موجود در گل سنگ ها شامل فلدسپات ها، موسکویت که فراوانتر از بیوتیت است، کلسیت به صورت خرده های اسکلتی، پیریت به صورت ندولی، گلوکونیت ، بریترین ، هماتیت، ژیپس، انیدریت و نمک می باشند.مواد آلی در گل سنگ ها به ویژه در شیل های سیاه فراوان است و اگر تمرکز آن ها به مقدار کافی برسد ممکن است منجر به تشکیل شیلهای نفتی شود. 
ایلیت (k, Fe) و کائولن ، فراوانترین کانی رسی اتی ژن در ماسه سنگ ها می باشند .
مونت موریلونیت (Mg) ، کلریت (Mg, Fe) نشان گر شرایط دیاژنزدریایی (محیط کولابی) است که در مناطق معتدله، 2 برابر ایلیت می باشد . مونت موریلونیت، بیشترین مقدار جذب یونی را دارد. 

رنگ گل سنگ ها:
رنگ یک گل سنگ تابعی از کانی شناسی و ژئوشیمی آن است. وجود مواد آلی و پیریت باعث ایجاد رنگ خاکستری تیره و سیاه می شود. هماتیت و اکسید فریک رنگ قرمز ایجاد می کنند. رنگ سبز نشان دهنده وجود کلریت یا آهن دو ظرفیتی است. برخی مواقع در داخل یک لایه قرمز رنگ، لکه های سبزرنگ دیده می شود. این امر بیانگر وجود بخش های متخلخل و نفوذ آب و احیا آن است. این حالت لکه لکه بنام Marmerization (مرموریزاسیون) نامیده می شود. 

ساخت های رسوبی موجود در گل سنگ ها :
این سنگ ها به علت ریز بودن اندازه دانه و خاصیت چسبندگی دارای ساخت های رسوبی کمی هستند. جهت یابی توجیهی کانی های رسی میکاها به موازات لایه بندی یک بافت متداول است که این بافت نتیجه ته نشینی ورقه های رس به موازات لایه بندی است و شاید تا حد کمتری بر اثر فشردگی و از دست دادن آب باشد. 
تورقی که در شیل ها دیده می شود عبارت از جدا شدن گل سنگ ها در طول صفحات صاف موازی با چینه بندی است که فاکتور اصلی ایجاد آن فشردگی است که باعث منظم شدن کانی های رسی می شوند. یک ساختمان رسوبی متداول در گل سنگ ها لامیناسیون است که عمدتاً در اثر تغییر در اندازه دانه یا تغییر در ترکیب ایجاد می گردد. لامینه های حاصل از تغییر اندازه دانه ها ممکن است از : جریان های توربیدیتی با چگالی کم و جریان های معلق یا از کم شدن سرعت جریان های طوفانی، در مدت زمان کوتاهی (ساعت یا روزها) رسوب کرده باشند. 
سایر لامینه ها ممکن است در مدت زمان طولانی تری تشکیل شوند (ماهها یا سالها) البته اگر نوسانات فصلی یا سالیانه در تأمین رسوب یا تولیدات بیولوژیکی وجود داشته باشد. در سیلتستون ها، طبقات مسطح یا جدائی خطی در بخش های با قدرت بیشتر رودخانه تشکیل می گردد و ریپل های موجی شکل متقارن نیز می تواند ایجاد شود. جائی که گل و ماسه به طور متناوب بر اثر نوسان رژیم های جریانی و یا تأمین رسوب، مانند پهنه های جذر و مدی، بخش جلوئی دلتا و سایر محیطها، رسوب می کند آنگاه طبقه بندی فلاسر و عدسی شکل ، تشکیل می گردد. برخی از گل سنگها فاقد ساختمان های رسوبی بوده و به صورت توده ای هستند. این حالت ممکن است نتیجه مکانیزم رسوبگذاری باشد. این حالت از اشکال متداول در جائی است که جریان آب- رسوب در زمان رسوبگذاری دارای ویسکوزیته بالایی باشد، مانند جریان های گلی و جریان های خرده دار.
- از دیگر ساخت های متداول در گل سنگ ها به طور خلاصه می توان به انواع زیر اشاره کرد:
ترک های گلی خارج آب یا زیرآب (سین آرسیس)، آثار قطرات باران، بیوتوربیشن یا ساخت های زیستی، تشکیل ندول و کنکرسیون و سپتاریا (مختص سنگ های گلی اند) که در اثر دیاژنز و بعد از عمل رسوبگذاری ایجاد می شوند. 
لازم به ذکر است که نودول های دارای شبکه داخلی از ترک ها که به سمت داخل عریض شده اند را سپتاریا می نامند. نودول یا کنکرسیون در محل هائی از سنگ که دارای تخلخل لازم برای نفوذ آبهای غنی از املاح می باشد، تشکیل می شوند. ساخت مخروط در مخروط که از مخروطهای پیچیده ای از کلسیت رشته ای و بندرت آنکریت یا سیدریت تشکیل شده و عمود بر لایه بندی جهت یابی شده نیز مشاهده می شود.
گل سنگ های پالئوزوئیک زیرین به بعد حاوی انواع کانی های رسی هستند ولیکن گل سنگ های پالئوزوئیک زیرین و پرکامبرین عمدتاً از ایلیت و کلریت تشکیل شده اند. 

•شیل ها: 
سنگ های آواری دانه ریز دارای تورق و مواد ارگانیکی هستند که در مناطق عمیق دریا شکل می گیرند. خاصیت مهم و اولیه در شیل ، تورق است در امتداد سطوح صاف و موازی سطح لایه بندی تورق جدا می شود و به ترکیب شیمیایی بستگی دارد . 
این سنگ ها چون از رسوباتی که به صورت معلق حمل و نهشته می شوند، تشکیل گردیده اند دارای ساخت های لامیناسیون موازی یا افقی، و لامیناسیون موجی هستند. اگر رسوبگذاری در شیل ها زیاد باشد و یا در توپوگرافی با شیب زیاد صورت گیرد، پدیده Slumping اتفاق می افتد که در طول شیب زمین حرکت می کنند و چین خوردگی کوچک و بزرگی را تشکیل می دهند. در Slumping طبقات بالایی و پائینی تغییر شکل نشان نمی دهند و چین خوردگی ناشی از اسلامپینگ لایه های زیرین را قطع می کند .
در ماسه سنگ ها مهمترین بخش دیاژنز ، سیمانی شدن است اما در شیل ها بعلت نفوذپذیری پائین، گردش آب کم است و سیمانی شدن قابل ملاحظه نیست. در عوض فشردگی قابل ملاحظه است. این امر به علت فراوانی کانی های رسی و ساختمان خاص ورقه ای آنها و جذب آب در رس ها که هنگام تراکم آن را از دست می دهند، می باشد. اما اصلی ترین دلیل تراکم وجود مواد آلی است. این مواد همراه دانه ها نهشته شده و حجم زیادی اشغال می کنند که در محیط دیاژنز حل می شوند و از بین می روند (به صورت گازهای بیوژنیک) لذا تراکم زیادی ایجاد می شود. این سنگ ها به علت وجود همین مواد آلی بعنوان سنگ منشأ قابل اهمیت می باشند . 
ترکیب شیمیایی شیل ها از لحاظ زمانی تغییر می کند و عبارتند از : 
•پالئوزوئیک (Pz) به صورت ایلیت 
• مزوزوئیک (Mz) به صورت مونت موریونیت
•عهد حاضر Recent به صورت کائولن .
مونت موریونیت و کائولینیت با افزایش ضخامت طبقات رویی از بین می روند و به کلریت و ایلیت تبدیل می شوند که از نظر قدمت زمانی و طول مدت تدفین بسیار حائز اهمیت می باشند .

کانی های رسی در یک رسوب یا سنگ رسوبی سه منشأ دارد: 
1-موروثی (به ارث برده شده ها):
این نوع رس ها آواری بوده و در ناحیه دیگری تشکیل شده اند و در موقعیت کنونی خود پایدار هستند . این نوع رس ها اطلاعات خوبی در مورد آب و هوای گذشته زمین و منشأ رسوب ارائه می دهند. به صورت بر جا در بخش هوا زده خاک تشکیل می شوند.

2-رس های نوظهوری یا نوشکل یافته:
این نوع رس ها به صورت بر جا تشکیل شده و یا از محلول ته نشین می شوند. در اثر واکنش بین ذرات و محلول های بین آنها تشکیل می گردند و بیانگر ژئوشیمی سیالات در برگیرنده، میزان آبشویی و درجه حرارتی است که در برخی مراحل تشکیل نمونه وجود داشته است. 

3-رس های تبدیلی (transformation) : 
در این نوع رس ها ، رس های موروثی در اثر تبدل یونی یا نظم مجدد کاتیون ها تغییر یافته اند. مانند تبدیل مونت موریونیت به ایلیت یا شیشه آتشفشانی به کلریت. این رس ها اطلاعاتی در مورد محیط شیمیایی که بعدها نمونه تحت تأثیر آن قرار گرفته، را با خود منتقل می کند.

شیل ها براساس بافت ، سنگ شناسی- کانی شناسی به :
1- شیل باقی مانده 2- شیل توده ای 3- شیل قرمز 4- شیل معمولی 5- شیل سیاه تقسیم می شوند.
هر یک از کانی های رسی در شرایط خاصی در پروفیل تشکیل می شوند.
•ایلیت در عرض های جغرافیایی بالا و زمانی تشکیل می شود که میزان شستشو محدود و آب و هوا معتدل است . همچنین ایلیت مشخص کننده رسوبات دریایی می باشد .
•کلریت زمانی که میزان آبشوئی متوسط، آب و هوا معتدل باشد و زیرا به راحتی اکسیده می شود. در خاک های اسیدی، هم در عرض جغرافیائی بالا و هم پائین تشکیل می شود . کلریت مشخص کننده رسوبات خشکی است.
•مونت موریونیت حاصل آبشوئی متوسط، زهکشی خوب منطقه، PH خنثی و آب و هوای معتدل است و در خاک های منطقه خشک که بسیار قلیائی هستند، فراوان است. 
•کائولینیت در عرض های جغرافیایی پائین جائی که میزان شستشو زیاد و آب و هوا گرم و مرطوب است ، تولید می شود. این قضیه در مورد هالوسیت نیز صادق است. 
آبشوئی بیشتر خاک های کائولینیتی و انتقال سیلیس منجر به تشکیل ژیپسیت و سایر هیدروکسیدهای آلومینیوم می شود که تشکیل بوکسیت را می دهد. 
در خاکهای غنی از آهن در مناطق گرم و مرطوب، لاتریت ها یا فریکریت ها نیز از طریق هوازدگی بسیار زیاد بوجود می آیند که از اسیدهای آهن آبدار و کائولینیت تشکیل شده اند.
برای بوکسیت توپوگرافی باید ملایم باشد و سیلیس خارج شود. در بوکسیت شسته شدن به دو صورت است :
1.شسته شدن کامل که در آن صورت کائولن Mg2+ , K تشکیل می شود .
2.شسته شدن ناکامل که در آن K+ و Mg2+باقی میماند و اگر سنگ قلیایی هوازده شود ، مونت موریلونیت Mg2+ و اگر سنگ اسیدی هوازده شود ، ایلیت K تشکیل می گردد .

انواع گل سنگ ها : 
1-گل سنگ های بر جای مانده (residual)
2-گل سنگ های تخریبی یا حمل شده (detrital)
3-گل سنگ های با منشأ آتشفشانی 

گل سنگ های برجای مانده در خاک های قدیمی (paleosoils) روی ناپیوستگی ها تشکیل می گردد. مثل کالکریت ها که به همراه این گل سنگ ها دیده می شوند.
این کالکریت ها حاوی پیزوئید کالیچی هستند یا مثل گل سنگ های بالا و پائین لایه زغالی محیط های دلتایی که اگر پائین لایه زغالی باشد بنام خاک نسوز یا خاک نشیمنگاهی (Seat earth) نامیده می شوند و اگر بالای آن باشد تونستین (tonstein) گفته می شود که دارای کائولینیت است. 
ایلیت در طول دیاژنز با افزایش عمق و شدت دیاژنز، فقط افزایش کریستالینیتی خواهد داشت. اسمکتیت با افزایش عمق به رس های با لایه مختلط (دیاژنز دفن عمیق) و سپس به ایلیت و کلریت (دگرگونی ابتدایی) و در انتها به سریسیت و کلریت تبدیل می شود. 
کائولینیت نیز ابتدا به دیکیت و ناکریت (دیاژنز دفن عمیق، درجه حرارت < ‍C ° 100( و سپس به ایلیت و کلریت و نهایتاً به سریسیت و کلریت تبدیل می گردد.

•کائولین 
•اسمکتیت 
•ورمیکولیت 
•سپیولیت – پالی گورسکیت .

تأثیر آب و هوا در تشکیل انواع کانی های رسی عبارتند از :
•آب و هوای خشک : اسمکتیت
•آب و هوای نیمه مرطوب : ایلیت
•آب و هوای گرم و مرطوب : کائولینیت و ورمیکولیت
•آب و هوای گرم و خیلی مرطوب : کائولینیت + گیبسیت
کانی های رسی از محل هوازده توسط آب شسته شده و به محیط های رسوبی حمل می شوند . رسوبات اقیانوس اطلس در محدوده آب و هوای گرم و مرطوب عمدتاً شامل کائولینیت است .
در محیط های رسوبی رودخانه ای و دریاچه ای غالباً کائولینیت پایدار است ، در صورتی که در محیط های دریایی کائولینیت و اسمکتیت گاهی به ایلیت تبدیل می شوند .
اسمکتیت از تریاس تا عهد حاضر یافت می شود و با افزایش عمق ابتدا به رس های بین لایه ای و سپس می تواند به ایلیت تبدیل شود .
ذرات دانه ریز رس غالباً به صورت معلق توسط باد و آب حمل می شوند و در طبیعت 3 مکانیزم باعث حرکت ذرات دانه ریز به صورت معلق می شود که عبارتند از :
-رسوباتی که در قسمت انتهایی یا دنباله جریان توربیدایتی هستند.
- حرکت و رسوبگذاری ذرات دانه ریز معلق در آب دریا به نام لایه های نفلوئیدها موسوم است. 
- رسوباتی که در اثر ورود آب شیرین به داخل آب شور تشکیل می شود.
- ذرات دانه ریز رس توسط باد به صورت معلق حمل می شوند و با کاهش سرعت باد، رسوبگذاری می کنند.

گل سنگ های تخریبی به 2 دسته غیر دریایی و دریایی تقسیم می شوند: 
•گل سنگ های تخریبی غیر دریایی مانند گل سنگهای موجود در دشت سیلابی رودخانه ها یا دریاچه ها (شاخ گاوی و یا یخچالی).
•گل سنگ های تخریبی دریایی مانند محیطهای گلی ساحلی، لاگون ها (مرداب های کنار ساحل) می باشد. از مشخصات این نوع محدود بودن فسیل هاست. 
اگر ماده آلی در سنگ ها زیاد باشد به نام شیل های سیاه و با افزایش ماده آلی به نام شیل های نفتی نامیده می شوند. 
گل سنگ های آتشفشانی از دگرسانی مواد آتشفشانی ناشی می شود مانند بنتونیت که از اسمکتیت و یا مونت موریونیت تشکیل شده است. سنگ منشأ آنها اکثراً بازیک است. تونستین از کائولینیت تشکیل شده است و سنگ منشأ آن اکثراً اسیدی است. تجزیه خاکستر آتش فشانی در محیط شور و باتلاقی انجام می شود و هر چه از آتش فشان دور شویم ، ضخامت بنتونیت کاهش می یابد . 

دیاژنز گل سنگ ها:
دو عمل مهم دیاژنز شامل فشار (تراکم) و حرارت است. رسوبات گلی می توانند در حین تشکیل تا 90 درصد آب داشته باشند. با رسوبگذاری لایه های فوقانی ، فشار وزنی طبقات باعث خروج آب بین ذره ای می گردد. در یک کیلومتری عمق دفن درصد آب به %30 می رسد. با ادامه دفن درجه حرارت افزایش می یابد و آب درون شبکه ای کانی های رسی نیز خارج شده و در ادامه کانی های رسی جدید به وجود می آیند به عنوان مثال مونت موریونیت و کائولینیت به مرور زمان به کلریت و ایلیت تبدیل می شوند. اگر دگرگونی به حد شیست سبز (درجه پایین) برسد، کلریت و ایلیت و در نهایت، محصول نهایی دیاژنز گل سنگ ها سریسیت می باشد.لینک
مطالب اخیر آکوامارین تورمالین برمه رز کلسیت تصویر میکروسکوپی از ماسه سنگ گلاکونیت دار فلینت Flint (چرت) گالری تصاویر از دانه های ماسه فلوتستون رودستون فریمستون بافلستون
کلمات کلیدی وبلاگ دکتر شریعتی (۱٤) خدا (۱٠) علی (٧) تکامل (٥) امبری و کلوان 1971 (٥) شاملو (٤) عدالت (۳) عرفان (۳) حق (۳) رسوب شناسی (٢) زمین شناسی (٢) بازیافتگی (٢) تورمالین (٢) عشق (٢) تنهایی (٢) مولانا (٢) پرواز (٢) رودخانه بریده بریده (٢) braded stream (٢) پوسته ایران (٢) دکتر یوان اشتوکلین (٢) سبخا (٢) استروماتولیت (٢) مشاوره پایان نامه میکروفاسیس (٢) سازند پابده (٢) tourmaline (٢) دیاپیریسم (٢) بافت انترولیتیک (۱) محیط رسوبی (۱) تی پی (۱) طاقدیس کاذب (۱) چین رسوبی (۱) ساختمان رسوبی (۱) فرمول محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) ضخامت واقعی لایه (۱) مشاوره پایان نامه سنگ شناسی رسوبی (۱) مشاوره محیط رسوبی (۱) مشاوره چینه نگاری سکانسی (۱) تکتونیک البرز شرقی (۱) تکتونیک البرز مرکزی (۱) رخساره های سازند هجدک (۱) ماسه سنگ های سازند هجدک (۱) محیط رسوبی سازند هجدک (۱) شیست های گرگان (۱) سکانس استراتیگرافی آسماری (۱) کیفیت مخزنی آسماری میدان شادگان (۱) دباپیر (۱) چینه نگاری ژئوشیمیائی (۱) ساختمان های رسوبی (۱) ساخت های رسوبی (۱) سازند شیلی پابده (۱) تکوین پوسته قاره ای ایران (۱) پوسته ایران زمین (۱) زمین لغزش افغانستان (۱) پلاگ های زاگرس (۱) دیاپیرهای زاگرس (۱) محیط رسوبی رودخانه ای (۱) رسوبات رودخانه ای (۱) پابده (۱) عکس استروماتولیت (۱) تبریک روز پدر و مرد (۱) مشاوره پایان نامه زمین شناسی (۱) ندول انیدرید (۱) انیدرید ندولی (۱) jovan stocklin (۱) ندول های انیدرید عهد حاضر سبخایی (۱) انیدرید تبخیری (۱) اشتوکلین (۱) دکتر اسپهبد (۱) چینه شناسی (۱) رودخانه بریدد (۱) رودیست (۱) ریف رودیستی (۱) ژوراسیک کرتاسه (۱) اویستر (۱) چینه شناسی پالئوزوئیک ایران (۱) پالئوزویک (۱) اینوسراموس (۱) inoceramus (۱) فسیل کرتاسه (۱) فسیل ژوراسیک (۱) ضخامت لایه (۱) محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) سپتاریا (۱) septaria (۱) ندول سپتاریا (۱) بایندستون (۱) bindstone (۱) بافلستون (۱) bafflstone (۱) فریمستون (۱) framestone (۱) رودستون (۱) rudstone (۱) فلوتستون (۱) floatstone (۱) دانه های ماسه (۱) ماسه زیر میکروسکوپ (۱) فلینت (۱) flint (۱) گلاکونیت (۱) ماسه سنگ گلاکونیتی (۱) رز کلسیت (۱) rose calcite (۱) calcite (۱) burmese tourmaline (۱) محبت (۱) آسمان (۱) عقاب (۱) تغییر (۱) خاک (۱) زمین (۱) شکست (۱) شناخت (۱) فیروزه (۱) aquamarine (۱) قانون جذب (۱) روح من (۱) دکتر قریب (۱) فسیل (۱) سن زمین (۱) تقوی (۱) رمضان (۱) پیروزی (۱) بهار (۱) فروغ (۱) غدیرخم (۱) نوروز (۱) اوشو (۱) مرگ (۱) انتظار (۱) من (۱) زندگی (۱) پنجره (۱) همایش (۱) ایمان (۱) انسان (۱) دیاژنز (۱) کوهزائی لارامین (۱) chert (۱) کلسیت (۱) سازند آسماری (۱) آکوامارین (۱) انیدرید (۱) جنوب لردگان (۱) چینه نگاری سکانسی (۱) مخروط افکنه (۱) چیستی (۱) نمی نویسم (۱) مشاوره پایان نامه (۱) زمین شناسی نفت ایران (۱) آزمون دکتری90 (۱) phd سراسری (۱) sand (۱) turquoise (۱) زور (۱) فیلد (۱) ruby (۱) مکانیک خاک (۱) کانی شناسی (۱) ماسه (۱) عمر زمین (۱) آنچه هستم (۱) چرت (۱) گنبد نمکی (۱) شیعه علی (۱) زمین لغزش (۱) کوارتز (۱) دکتر آقانباتی (۱) عسلویه (۱) پایان نامه (۱) یاقوت (۱)
دوستان من فصل نامه رسوب و سنگ رسوبی دانشکاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دکتر سید علی آقانباتی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران تازه های رسوب و سنگ رسوب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم سازمان زمین شناسی ایالات متحده جمعیت زمین شناسان ایالات متحده مدیریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق یاران زمین بیابانها و کویرهای ایران نقشه های زمین شناسی استان خراسان بانک اطلاعاتی نشریات کشور اهدای عضو فروغ فرخزاد کسب درآمد پرتال جامع مشاور ژئوتکنیک bijanuord مترجم متن آن لاین وبلاگ زمین شناسی مصطفی صبوحی پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور پرتال زیگور طراح قالب