سید علی اصغر شفیع پور
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سید علی اصغر شفیع پور
آرشیو وبلاگ
      اشتوکلین ()
سرود مردی که خودش را کشته است نویسنده: سید علی اصغر شفیع پور - ۱۳۸٩/٧/۱۳

نه آبش دادم

نه دعائی خواندم،

خنجر به گلویش نهادم

و در احتضاری طولانی

او را کشتم.

 

 

به او گفتم:

«ـ به زبان دشمن سخن می گوئی!»

و او را

کشتم!

 

 

 

 

نام مرا داشت

و هیچ کس همچنو به من نزدیک نبود،

و مرا بیگانه کرد

با شما،

با شما که حسرت نان

پا می کوبد در هر رگ بی تاب تان.

 

 

و مرا بیگانه کرد

با خویشتنم

که تن پوشش حسرت یک پیراهن است.

 

 

و خواست در خلوت خود به چار میخم بکشد.

من اما مجالش ندادم

و خنجر به گلویش نهادم.

 

 

آهنگی فراموش شده را در تنبوشة گلویش قرقره کرد

و در احتضاری طولانی

شد سرد

و خونی از گلویش چکید

به زمین،

یک قطره

همین!

 

 

خون آهنگ های فراموش شده

نه خون «نه!»،

خون قادیکلا

نه خون «نمی خواهم!»،

خون «پاشاهی که چل تا پسر داشت«

نه خون «ملتی که ریخت و تاج ظالمو از سرش ورداشت«،

خون شانه بالا انداختن، سر به زیر افکندن،

خون نظامی ها ـ وقتی که منتظر فرمان آتشند ـ ،

خون دیروز

خون خواستنی به رنگ ندانستن

به رنگ خون پدران داروین

به رنگ خون ایمان گوسفند قربانی

به رنگ خون سرتیپ زنگنه

و نه به رنگ خون نخستین ماه مه

و نه به رنگ خون شما همه

که عشق تان را نسنجیده بودم!

 

 

 

 

به زبان دشمن سخن می گفت

اگر چه نگاهش دوستانه بود،

و همین مرا به کشتن او واداشت . . .

 

 

 

 

در رؤیای خود بود . . .

 

به من گفت او: «ـ لرزشی باشیم در پرچم،

پرچم نظامی های ارومیه!»

بدو گفتم من: «ـ نه!

خنجری باشیم

بر حنجره شان!»

 

 

به من گفت او: «ـ باید

به دارشان آویزیم!»

بدو گفتم من: «ـ بگذار

از دار

به زیرمان آرند!»

 

 

به من گفت او: «ـ لبی باید بوسید.»

بدو گفتم من: «ـ لب مار شکست را، رسوائی را!» . . .

 

 

لرزید و از رؤیایش به درآمد.

 

من خندیدم

او رنجید

و پشتش را به من کرد . . .

 

 

فرانکو را نشانش دادم

و تابوت لورکا را

و خون تنتور او را بر زخم میدان گاوبازی.

و او به رؤیای خود شده بود

و به آهنگی می خواند که دیگر هیچ گاه

به خاطره ام باز نیامد.

آن وقت، ناگهان خاموش ماند

چرا که از بیگانگی صدای خود

که طنینش به صدای زنجیر بردگان می مانست

به شک افتاده بود.

 

 

و من در سکوت

او را کشتم.

آبش نداده، دعائی نخوانده

خنجر به گلویش نهادم

و در احتضاری طولانی

او را کشتم

ـ خودم را ـ

و در آهنگ فراموش شده اش

کفنش کردم،

در زیر زمین خاطره ام

دفنش کردم.

 

 

 

 

او مرد

مرد

مرد . . .

و اکنون

این منم

پرستندة شما

ای خداوندان اساطیر من!

 

 

اکنون این منم، ای سرهای نابسامان!

نغمه پرداز سرود و درودتان.

 

 

اکنون این منم

من

بستری تختخواب بی خوابی شما

و شمائید

شما

رقاص شعله ئی بر فانوس آرزوی من.

اکنون این منم

و شما . . .

 

 

و خون اصفهان

خون آبادان

در قلب من می زند تنبور،

و نفس گرم و شور مردان بندر معشور

در احساس خشمگینم

می کشد شیپور.

 

 

اکنون این منم

و شما ـ مردان اصفهان! ـ

که خون تان را در سرخی گونة دختر پادشاه

بر پردة قلمکار اتاقم پاشیده اید.

 

 

اکنون این منم

و شما ـ بیماران کار! ـ

که زهر سرخ اعتصاب را

جانشین داروی مزد خود می کنید به ناچار.

 

 

اکنون این منم

و شما ـ یاران آغاجاری! ـ

که جوانه می زند عرق فقر به پیشانی تان

در فروکش تب سنگین بی کاری.

 

 

 

 

اکنون این منم

با گوری در زیر زمین خاطرم

که اجنبی خویشتنم را در آن به خاک سپرده ام

در تابوت آهنگ های فراموش شده اش . . .

 

 

اجنبی خویشتنی که

من خنجر به گلویش نهاده ام

و او را کشته ام در احتضاری طولانی،

و در آن هنگام

نه آبش داده ام

نه دعائی خوانده ام!

 

 

اکنون

این

منم!

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر آکوامارین تورمالین برمه رز کلسیت تصویر میکروسکوپی از ماسه سنگ گلاکونیت دار فلینت Flint (چرت) گالری تصاویر از دانه های ماسه فلوتستون رودستون فریمستون بافلستون
کلمات کلیدی وبلاگ دکتر شریعتی (۱٤) خدا (۱٠) علی (٧) تکامل (٥) امبری و کلوان 1971 (٥) شاملو (٤) عدالت (۳) عرفان (۳) حق (۳) رسوب شناسی (٢) زمین شناسی (٢) بازیافتگی (٢) تورمالین (٢) عشق (٢) تنهایی (٢) مولانا (٢) پرواز (٢) رودخانه بریده بریده (٢) braded stream (٢) پوسته ایران (٢) دکتر یوان اشتوکلین (٢) سبخا (٢) استروماتولیت (٢) مشاوره پایان نامه میکروفاسیس (٢) سازند پابده (٢) tourmaline (٢) دیاپیریسم (٢) بافت انترولیتیک (۱) محیط رسوبی (۱) تی پی (۱) طاقدیس کاذب (۱) چین رسوبی (۱) ساختمان رسوبی (۱) فرمول محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) ضخامت واقعی لایه (۱) مشاوره پایان نامه سنگ شناسی رسوبی (۱) مشاوره محیط رسوبی (۱) مشاوره چینه نگاری سکانسی (۱) تکتونیک البرز شرقی (۱) تکتونیک البرز مرکزی (۱) رخساره های سازند هجدک (۱) ماسه سنگ های سازند هجدک (۱) محیط رسوبی سازند هجدک (۱) شیست های گرگان (۱) سکانس استراتیگرافی آسماری (۱) کیفیت مخزنی آسماری میدان شادگان (۱) دباپیر (۱) چینه نگاری ژئوشیمیائی (۱) ساختمان های رسوبی (۱) ساخت های رسوبی (۱) سازند شیلی پابده (۱) تکوین پوسته قاره ای ایران (۱) پوسته ایران زمین (۱) زمین لغزش افغانستان (۱) پلاگ های زاگرس (۱) دیاپیرهای زاگرس (۱) محیط رسوبی رودخانه ای (۱) رسوبات رودخانه ای (۱) پابده (۱) عکس استروماتولیت (۱) تبریک روز پدر و مرد (۱) مشاوره پایان نامه زمین شناسی (۱) ندول انیدرید (۱) انیدرید ندولی (۱) jovan stocklin (۱) ندول های انیدرید عهد حاضر سبخایی (۱) انیدرید تبخیری (۱) اشتوکلین (۱) دکتر اسپهبد (۱) چینه شناسی (۱) رودخانه بریدد (۱) رودیست (۱) ریف رودیستی (۱) ژوراسیک کرتاسه (۱) اویستر (۱) چینه شناسی پالئوزوئیک ایران (۱) پالئوزویک (۱) اینوسراموس (۱) inoceramus (۱) فسیل کرتاسه (۱) فسیل ژوراسیک (۱) ضخامت لایه (۱) محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) سپتاریا (۱) septaria (۱) ندول سپتاریا (۱) بایندستون (۱) bindstone (۱) بافلستون (۱) bafflstone (۱) فریمستون (۱) framestone (۱) رودستون (۱) rudstone (۱) فلوتستون (۱) floatstone (۱) دانه های ماسه (۱) ماسه زیر میکروسکوپ (۱) فلینت (۱) flint (۱) گلاکونیت (۱) ماسه سنگ گلاکونیتی (۱) رز کلسیت (۱) rose calcite (۱) calcite (۱) burmese tourmaline (۱) محبت (۱) آسمان (۱) عقاب (۱) تغییر (۱) خاک (۱) زمین (۱) شکست (۱) شناخت (۱) فیروزه (۱) aquamarine (۱) قانون جذب (۱) روح من (۱) دکتر قریب (۱) فسیل (۱) سن زمین (۱) تقوی (۱) رمضان (۱) پیروزی (۱) بهار (۱) فروغ (۱) غدیرخم (۱) نوروز (۱) اوشو (۱) مرگ (۱) انتظار (۱) من (۱) زندگی (۱) پنجره (۱) همایش (۱) ایمان (۱) انسان (۱) دیاژنز (۱) کوهزائی لارامین (۱) chert (۱) کلسیت (۱) سازند آسماری (۱) آکوامارین (۱) انیدرید (۱) جنوب لردگان (۱) چینه نگاری سکانسی (۱) مخروط افکنه (۱) چیستی (۱) نمی نویسم (۱) مشاوره پایان نامه (۱) زمین شناسی نفت ایران (۱) آزمون دکتری90 (۱) phd سراسری (۱) sand (۱) turquoise (۱) زور (۱) فیلد (۱) ruby (۱) مکانیک خاک (۱) کانی شناسی (۱) ماسه (۱) عمر زمین (۱) آنچه هستم (۱) چرت (۱) گنبد نمکی (۱) شیعه علی (۱) زمین لغزش (۱) کوارتز (۱) دکتر آقانباتی (۱) عسلویه (۱) پایان نامه (۱) یاقوت (۱)
دوستان من فصل نامه رسوب و سنگ رسوبی دانشکاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دکتر سید علی آقانباتی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران تازه های رسوب و سنگ رسوب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم سازمان زمین شناسی ایالات متحده جمعیت زمین شناسان ایالات متحده مدیریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق یاران زمین بیابانها و کویرهای ایران نقشه های زمین شناسی استان خراسان بانک اطلاعاتی نشریات کشور اهدای عضو فروغ فرخزاد کسب درآمد پرتال جامع مشاور ژئوتکنیک bijanuord مترجم متن آن لاین وبلاگ زمین شناسی مصطفی صبوحی پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور پرتال زیگور طراح قالب