زندگی من

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است

(دکتر علی شریعتی)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید