خاک

ای ستاره ها مگر شما هم آگاهید از دو رویی و جفای خاک/ کین چنین به قلب آسمان نهان شدید؟ / ای ستاره ها ستاره های خوب و پاک

/ 0 نظر / 20 بازدید