...

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم
و هنگامی تشنه آتش شدم، که در برابرم دریا بود و دربا و دریا ..

دکتر شریعتی

/ 0 نظر / 21 بازدید