روح من

روح من , برای من رفیقی است که مرا , هنگام روزهای سخت و سنگین  دلداری می دهد , و هنگام فزونی یافتن غم های زندگی تسکین می بخشد.


کسی که همدم روح خود نباشد , دشمن مردم است.کسی که در خویشتن خویش دوستی را نمی یابد آکنده از نا امیدی خواهد مرد.زیرا زندگی از درون انسان می جوشد , نه از بیرون او.

/ 1 نظر / 11 بازدید
ابراهیم دربان

سلام شناختی ابراهیم دربان هستم از این که میبینم سایت به این زیبایی را برای حفظ ارزشهات درست کنی خوشهالم راستی اگر خواستی فیلم تمام و کمال مربوط به عملییات زمین شناسی ایران را که با دکتر آقا نباتی داشتیم برات بفرستم حتما ایمیل بزن یادت هست که من همشو فیلم برداری کردم و یادگاری دارم