فریمستون

Framestone

اجزای اولیه در حین رسوبگذاری دارای اتصال اورگانیکی بوده، و در آن، موجودات یک چارچوب سخت می سازند. ( نامگذاری سنگ های کربناته، امبری و کلوان 1971)

فریمستون

توده فریمستون مرجانی

/ 0 نظر / 53 بازدید