خداوند بخشنده مهربان

 

خدا عظیم نیست ، او عظمت است . خدا مهربان نیست ، او مهربانی است. خدا عاشق نیست ، او عشق است. وقتی دست ناتوانی را می گیریم ، وقتی با عشقی خالصانه به حرفهای انسانی تنها و درمانده ای گوش میدهیم. پروردگار مجال حضور بر زمین یافته است. کار خدا خلق انسان بود و رسالت انسان تجلی خداوند بر زمین. انسان نردبانی است که از طریق آن خدا از فراز آسمان بر زمین گاه می نهد.

 

خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد ، اما آن را در داخل لانه اش نمی اندازد.   "هالندی"

 

بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است . متبرک کسی است که علی رغم همه رویدادها قلب خود را بسوی خدا می گیرد و می گوید : به " تو " توکل می کنم.    "جی پی .واسوانی"

 

زندگی هدیه خداوند به ماست و " شیوه زندگی  ی " ما ، هدیه ما به خداوند .     " لئو بوسکالیا"

 

سرنوشت هر کسی را سرنوشت او تعیین می کند. " هراکلیتوس"

 

اگر نتوانید ریسک کنید نمی توانید رشد کنید . اگر نتوانید رشد کنید نمی توانید بهترین باشید . اگر نتوانید بهترین باشید نمی توانید شاد باشید و اگر نتوانید شاد باشید چه چیز دیگری مهم است.

"دیوید ویسکات"

 

هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور "قلبش " می گذارد نه دور سرش . " نورمن وینسنت پیل"

 

امروز اولین روز بقیه  ی عمر شماست . " رابرت گرسیولد"

 

/ 4 نظر / 2 بازدید

** هر یک از ما دیر یا زود خودش را پیدا میکند.**

نیکو

سلام بیمعرفت به من میرسه جواب نمیدیی منم دیگه نوشته هاتو نمی خونم قهرم با هات.

س /دمیرچی

بگذار عشق پرستش تو باشد عشق یک ضرورت است تنها غذای روح جسم با غذا دوام می یابد و روح تنها با عشق زنده می ماند..... عشق غذای روح و سر آغاز هر آن چیزی است که عظیم است... ...عشق دروازۀ ملکوت است (اوشو)

س /دمیرچی

چه شیرین است :وقتی بی گناهی داد خود را از خدای خو یش میگیرد. چه شیرین است اما من ،دلم میخواست اهل زور و زر ناگاه: ز هر سو راه مردم را نمیبستند و زنجیر خدا را بر نمیچیدند.. دلم می خواست دنیا خانه مهر و محبت بود دلم می خواست مردم در همه احوال با هم آشتی بودند.. طمع در مال یکدیگر نمی کردند کمر بر قتل یکدیگر نمی بستند مراد خو یش را در نا مرادی های یکدیگر نمی جستند... ( فریدون مشیری)