سوتک

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟   

 

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت  

 

ولی بسیار مشتاقم  

 

که از خاک گلویم سوتکی سازد  

 

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش  

 

و او یکریز و پی در پی ،  

 

دم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد  

 

و خواب خفتگان خفته را اشفته تر سازد  

 

بدین سان بشکند در من ،  

 

 سکوت مرگبارم را

  

( دکتر شریعتی

/ 0 نظر / 17 بازدید