تنهائی

 انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند"

"دکتر علی شریعتی

/ 3 نظر / 19 بازدید
زن دوم

من ولي به هيچ جا نرسيدم هنوز...

آزاده

من که به تنهایی رسیدم... در بهشت تنها ماندن سخت تر از كویر است

نتیجه نهایی دکتری اومد .شیری یا روباه؟