نمی نویسم

نمی نویسم , چون می دانم هیچ گاه نوشته هایم را نمی خوانی!
حرف نمی زنم , چون می دانم هیچ گاه حرف هایم را نمی فهمی!
نگاهت نمی کنم , چون تو اصلاً نگاهم را نمی بینی!
صدایت نمی زنم , زیرا اشک های من برای تو بی فایده است!
فقط می خندم ...... چون تو در هر صورت می گویی من
دیوانه ام...
 
 
 
وقتی عشق فرمان می دهد،
“محال” سر تسلیم فرود می آورد …
دکتر شریعتی
/ 3 نظر / 23 بازدید
من

مینویسم....حرف میزنم....نگاهت میکنم....صدایت میکنم...و اشک میریزم.....و حتی....میخندم.... وقتی عشق فرمان میدهد....وقتی عشق فرمان میدهد....وقتی عشق فرمان میدهد.

من

مینویسم....حرف میزنم....نگاهت میکنم....صدایت میکنم...و اشک میریزم.....و حتی....میخندم.... وقتی عشق فرمان میدهد....وقتی عشق فرمان میدهد....وقتی عشق فرمان میدهد...

من

من نه آنم که تو پنداری...نه دوست....و نه دشمن...نیستم.